Viltfoder

Under vinterhalvåret och den kallaste tiden i Sverige, när mark och naturtillgångar fryser, blir det utmanande och svårt för de svenska viltdjuren att hitta tillräckligt med föda. De vanligaste viltdjuren i Sverige är älg, ren, hjort, rådjur och vildsvin. Både överlevnad och reproduktion minskar hos viltet på grund av bristen på föda under vinterhalvåret, vilket i sin tur kan leda till minskade viltstammar. Genom att ordna med lugna, trygga och anpassade viltdjursstationer där det finns tillgång till vildfoder, gör du därför en stor tjänst till de svenska viltdjuren och det svenska naturlivet! Utfodring av vilt bör ske från sen höst till tidig vår, men det är viktigt att du börjar med utfodringen i tid så att viltdjuren i din närhet lär sig att hitta till din viltdjursstation innan vägen blir svår att hitta på grund av snö och is. Utfodring av vilt ska vara stödjande och kompletterar viltdjurets normala diet och födointag. Här på Foderboden hittar du ett högkvalitativt utbud av viltfoder i form av viltfoder, viltfoderpellets och saltsten. Vi erbjuder hemleverans av viltfoder som kommer både i påsar, säckar och pallar!

Viltfoder - hur ska du tänka?

Har du en tanke eller till och med en välgrundad plan att att stödja viltdjuren med utfodring under vintern? Toppen! Vi på Foderboden har ett utbud att viltfoder, viltfoderpellets och slicksten. I vårt sortiment hittar du bland annat foderärtor, havre, kornkross, majs och viltfoderpellets. Ett tips från oss är att lägga en extra tanke på hur du på bästa sätt ska utfodra de viltdjur som du har i din närhet. Genom att ordna med en fodergiva på en lugn och trygg plats, anpassat för det djur det är avsett, säkerställer du att viltdjuret tillgodoser sina behov under hela vintern. Det är därför viktigt att tänka på att viltdjursstationen inte ligger i ett område (eller i närheten av ett område) där jakt och andra liknande aktiviteter bedrivs. Inte heller bör din utfodring ske i närhet av tungt trafikerad väg. För att säkerställa att de olika viltdjuren tar del av din utfodring, oavsett var de står i skogens hierarki, vill vi tipsa om att ordna med givor på olika platser och med olika höjdnivåer! Tänk som viltdjuren, vilken är deras naturliga utfodringsplats när de själva ordnar med sin föda?

Spannmål eller viltfoderpellets?

Viltdjuren i den svenska naturen samexisterar i våra skogar. De kan de göra eftersom de lever på olika föda och inte konkurrerar ut varandra på så sätt. Ett tips är därför att ordna med ett varierat utbud på din utfodrings- och viltdjursstation! Precis som oss människor har viltdjuren olika preferenser när det kommer till favoritföda. I det breda sortimentet för vilt här på Foderboden hittar du därför en variation av viltfoder i form av olika spannmål och viltfoderpellets. Som spannmål erbjuder vi bland annat foderärtor, majs och havre! Vi har även olika sorter vegetabiliskt viltfoderpellets som alla har en genomtänkt sammansättning av protein, fiber, vitaminer och mineraler som passar de flesta viltdjur som övervintrar i den svenska naturen.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.