Miljö & Klimat - Hållbarhet

 

Enligt FN:s definition är ett hållbart arbetssätt: ”ett arbetssätt som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Vi på Foderboden vill ta ansvar för vår egen verksamhets påverkan på samhället och miljö och har därför valt ut några saker som vi oavbrutet arbetar med att förbättra.
Ingen är perfekt men vi gör vårt yttersta och strävar efter att vara ett seriöst hållbart företag.

 

El – vi köper 100% förnybar grön el från vindkraft genom Dalakraft.
https://www.dalakraft.se/teckna-elavtal/dalakrafts-tillval-till-ditt-elavtal

 

Energiförbrukning – För att minska vår energiförbrukning har vi de senaste åren bytt ut vårt gamla värmesystem mot moderna värmepumpar, bytt alla lysrör och all annan belysning till LED och tätat/vindskyddat vår inlastning så att värme inte släpps ut mer än nödvändigt.

 

Transporter – Alla våra transporter med PostNord är 100% klimatkompenserade.

 

Vår egen lastbil tankas med så stor andel förnyelsebar diesel som möjligt och vårt mål är att gå över till 100% HVO 100 så snart Mercedes kan lämna garantier för att lastbilen går att köra på HVO 100.

 

Återvinning – All wellpapp och ofärgad plast pressas till balar och
skickas till återvinning hos Remondis
https://www.remondis.se/ .

 

Övrigt såsom metall, trä, färgad plast etc. sorteras och lämnas till återvinningscentral.

 

Leverantörer – Vi väljer i första hand leverantörer i Norden och i andra hand Europa. Produkter producerade i Asien och Amerika går inte att välja bort till 100% men vi söker Svenska och Europeiska alternativ i första hand.

 

Våra leverantörer kommer främst från Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen Bulgarien, Tyskland, Belgien och Holland.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.