Saltsten

Modern viltforskning har visat att salt (natriumklorid) spelar en ytterst viktig roll för alla växtätare, kanske framförallt för viltdjuren i den svenska naturen som behöver överleva en kall och svår vinter varje åt. Det är natriumet i saltet som lockar djuren och som fyller flera viktiga funktion för viltdjurens matsmältningssystem, för att reglera blodtryck, binda vätska och för att främja glukostransporten i kroppen. Saltsten som är uppsatt i skogen eller på ängar hjälper därför viltdjurens förmåga att uppta de näringsämnen som finns i födan de äter samt bidrar till att viltdjuren har en god aptit även under de kallaste månaderna under året. Saltstenar i skog och äng hjälper även till att hålla de viltdjuren borta från vägar och trafik, då de annars ger sig ut på jakt efter vägsaltet.

Vart ska saltstenen placeras?

Saltstenar är en så kallad slicksten som möjliggör för viltdjuren att slicka i sig olika mineraler. Slickstenen ska helst sättas upp på fast mark i anslutning till vatten, kanske vid ett skogstjärn, ett dike, en bäck eller kallkälla? Vid fri tillgång till salt och vatten kan viltdjuren själva reglera hur mycket salt de ska slicka i sig utifrån den saltmängd de är i behov av. Finns det vatten i anslutning till slickstenen kan viltdjuret inte heller överdosera mängden salt, eftersom viltdjuret reglerar detta med ett större intag vatten som hjälper den överflödiga saltmängden att transporteras ur kroppen med urinen. Om du har svårt att veta hur mycket saltsten du ska sätta ut brukar ungefär en saltsten per hundra hektar brukar vara ett gångbart riktmått, men det är alltid bättre att sätta upp för många än för få saltstenar!

Det är också viktigt att du tänker på hur högt saltstenen placeras! Saltstenar uppsatta en och en halv meter över marken kan bara utnyttjas fullt ut av älgen, som kan slicka direkt på stenen. Alla andra, exempelvis rådjur och harar, får hålla till godo med det salt som genom solens, regnets och luftens inverkan rinner ner efter stolpens sidor. Ett tips från oss på Foderboden är därför att sätta saltstenen direkt på marken, helst på en stubbe. Det är bra om stubbskäret är något större än saltstenen. På så sätt möjliggör du för alla viltdjur att komma åt saltstenen. Även älgen kommer åt saltstenen, bara det att den måste böja sig ner. Om stubben är färsk kommer den dessutom att hålla hur länge som helst eftersom den konserveras av saltresterna från saltstenen.

När ska saltet sättas ut?

Saltsten kan sättas ut året runt eftersom det alltid kan vara svårt för viltdjuren att få tillräcklig tillgång till det salt och de mineraler som saltstenen innehåller. En saltsten räcker normalt cirka ett halvår. Ett tips från oss på Foderboden är att placera saltstenen på samma plats som du även tänker ordna med utfodring för viltdjuren under vinterhalvåret. På så sätt kommer viltdjuren känna till platsen och har lättare att hitta både saltsten och viltfoder under vinterhalvåret när skogens terräng blir svårare att ta sig fram i.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.