Lisa Gustafsson

Träckprovsanalys - varför?

Våren är här med sol, värme och gräs! Naturen vaknar till liv igen efter vintern och det gör även hästens inälvsparasiter.. Hur ska man egentligen tänka med avmaskning inför betet?

Alla hästar har inälvsparasiter och det är normalt med en mindre mängd påvisad EPG. Parasitangreppet blir hårdare när hästarna går i mindre hagar och har få beten att växla mellan som fort blir nerbetade. Hästar med nedsatt immunförsvar så som gamla och sjuka hästar har större benägenhet att få mer inälvsparasiter, immunsystemet har nämligen en stor del i det hela. Även föl och unghästar är extra känsliga. Med hjälp av träckprovsanalyser slipper vi avmaska hästarna i onödan och minskar risken för resistensutveckling. Det finns ett ett gäng olika avmaskningspreparat på marknaden men det finns i dagsläget inga rön om att det skulle vara några nya på intåg så därför behöver vi vara noga med att inte avmaska i onödan. En avmaskning kan också vara påfrestande för hästen, inte minst om det är en känsligare individ. Avmaskningspreparat till häst är receptbelagt sedan 2007 och du behöver därför kunna visa en träckanalys för veterinären för att få rätt preparat utskrivet. Undantag kan göras vid sjukdom med symptom som skulle kunna bero på maskangrepp eller om man hittar maskar i hästens träck.    

Tid för träckprov och avmaskning
En generell rimlig period för träckprov på våren inför bete och förflyttning till nya rena hagar är kring April - Maj, när brunst och pälsfällning är i full fräs. Då har de vuxna maskarna som producerar ägg vaknat och är i full gång med att lägga ägg. Vart i landet man befinner sig spelar också roll i när det är lämpligast att ta träckprov. I söder, Skåne där det generellt är varmare året runt sprids parasiterna lättare under hela året medans man i Norrbotten först kanske tar träckprov i sommarmånaderna. En annan bra påminnelse om att det är dags för träckprov är när björken börjar få "musöron". Då börjar marken att bli tillräckligt varm och behaglig för att sprida smitta (maskar) och som tidigare nämnt vid brunst och pälsfällning. Olika maskar har olika livscykler och viloperioder då de inte lägger ägg. Träckanalysen kan därför säga att hästen är fri från ägg men hästen behöver inte vara maskfri för det. Gör alltid odling för stora blodmasken på våren, under hösten så producerar inte den stora blodmasken ägg utan larverna har då tagit sig in i hästens blodkärl vilket betyder att det är väldigt svårt att få en indikation på beståndet eftersom att det inte går att räkna EPG. Har man haft höga värden och behöver avmaska innan betet bör man sedan följa upp med ett nytt träckprov på hösten och sedan ett till nästa vår för att kontrollera att avmaskningen hade rätt effekt. Är hästen i gott hull, frisk, har fin päls med bra lyster och inte tidigare haft bekymmer med parasitangrepp så lita på analysen. 


Tolkning av provsvar 
EPG betyder alltså ägg per gram och det är det man räknar på labben för att få en indikation på parasitstatusen i hästen. 
Mindre än 500 EPG = Låg förekomst 
Mer än 500 EPG = Hög förekomst 
Över 1000 EPG = Mycket hög förekomst  

Här är ett uppskattat avmaskningsbehov för friska hästar utan symptom på större maskangrepp eller påvisad infektion av stor blodmask. 
<25-200 EPG - Behöver ej avmaskas.
25-300 EPG - Vid flytt till nya rena hagar/beten kan hästen avmaskas annars finns inget behov.
325-450 EPG - Eventuell avmaskning för minskad betessmitta.
475-1000 EPG - Avmaskning bör ske för att minska betessmitta.
>1000 EPG - Avmaskning bör ske. 

Hästens maskar

Stora blodmasken
- Är en relativt ovanlig inälvsparasit och så vill vi att det ska fortsätta vara då den räknas som en av de farligaste parasiterna. Därför är det superviktigt att man gör en utökad analys för odling av stora blodmasken på våren. En infektion av stor blodmask kan bland annat ge symptom så som kolik och feber men även bakbenshältor. Läs mer om stora blodmasken här.  

Lilla blodmasken - Är den vanligaste inälvsparasiten som förekommer mer eller mindre hos alla någon gång och är inte farlig men man bör ta träckprov kontinuerligt för att kontrollera att mängden inte blir allt för stor. 

Bandmask
- Är väldigt ovanlig hos vuxna hästar som för övrigt är friska och krya. Hästar som blir infekterade kan få symptom så som matt och glanslös päls, koliksymptom och svårt att hålla hull. 

Spolmask
- Denna mask hittas sällan hos över 2 år. Spolmasken är även hästens största inälvsparasit som vanligtvis är ca 10-20 cm lång och 0,5 cm tjock..

Springmask
- Har hästen springmask så syns dem ofta i träcket. De är små vita maskar som ofta ses flera stycken i samma träckboll.  


Förebyggande av spridning 
Vad kan vi då göra för att förebygga att våra hästar drabbas av hårda parasitangrepp och mask? Jo, att mocka gör en stor skillnad på parasittrycket. Att hålla beten och hagar så rena som möjligt är att eftersträva. Detta gäller både vinter och sommarhagar. Bara genom att mocka sommarbetet en gång i veckan kan du minska på parasittrycket. 
Många väljer att putsa sina beten, om man väljer att göra det så ska man göra det en dag då det är väldigt varmt och torrt. Då dör nämligen parasiterna som inte klarar av värmen och torkan. 

Man kan även låta andra djurslag växelbeta i hagarna som hästarna går i. Får till exempel är utmärkta växelbetare! Inälvsparasiterna hos häst och får är artspecifika och smittar därför inte mellan de olika djurslagen. Dessutom är det mer beteseffektivt då fåren äter växter som hästarna ratar. Win win! 

Att även byta hage/bete innan det är helt och hållet nedbetat kan minska parasittrycket genom att man minskar risken för att hästarna känner sig tvungna till att beta för nära ställen där de bajsar och på så vis sprider smittan. 

För att förebygga ytterligare mot resistens är det bra att byta avmaskningspreparat när man väl behöver avmaska. Så om du avmaskade din häst förra våren och sen behöver avmaska igen denna  vår så välj ett annat preparat än vad du använde sist. Avmaskar man mot en specifik sorts mask kan detta bli klurigt men det är bra att ha i åtanke när man ska avmaska i syfte att minska betessmitta.  

Mocka på och glöm nu inte göra en utökad analys för stor blodmask! :)