Lisa Gustafsson

Utfodring av vildfågel

Att mata vildfåglar kontinuerligt under hela året är bra för fåglarna och trevligt för dig! Risken för att de fåglar som flyttar skulle bestämma sig för att inte göra det på grund utav att du fortsätter att mata dem är mycket liten då den naturliga driften hos fåglarna är stark. Flyttfåglar äter i största del insekter och är därför inte heller lika intresserade av nötterna och fröerna vi förser övriga med.