Lisa Gustafsson

Några tips vid stödutfordring av Rådjur

Hårda vintrar gör det svårt för rådjuren att hitta lämplig föda vilket kan leda till att uppåt 40% av rådjurs stammen dör. Det är aldrig för sent att börja hjälpa rådjuren men det är väldigt viktigt att inte sluta stödfodra för tidigt.