Lisa Gustafsson

Kaninen - en grovfoderätare.

Vad har hästen och kaninen gemensamt? Ganska mycket ändå! Kaninen är grovtarmsjäsare, precis som hästen. Blindtarmen är stor och har en väldigt viktig del i matsmältningsprocessen.

Kaniner är riktiga grovfoderätare! De betyder att de är skapta för att äta gräs, blad och örter. De har även ett naturligt behov av att gnaga och tycker om bark. Gnagandet och ätandet av fiberrikt grovfoder hjälper bland annat kaninen att på ett naturligt sätt slipa sina tänder. Kaniner är konstruerade till att klara sig på näringsfattig föda och att äta stora delar av dygnet. Därför bör man alltid se till att kaninerna har tillgång till grovfoder i form av exempelvis hö då de inte ska gå utan foder i matsmältningssystemet någon längre stund. Något som är jätteviktigt för kaniners välmående är rörelse och såklart att söka efter föda.  Den allmänna rekommendationen är att 90% av kaninens foderstat ska bestå av grovfoder. Pellets eller annan komplettering ska alltså ges lite utav. Kaninanpassat tilläggsfoder och godis går bra att ge i exempelvis aktiveringsleksaker!    


Vi rekommenderar alltid en så stor boyta för dina kaniner som möjligt. Kaniner måste inte heller bo i bur.
De mår bäst av att få syssla med sånt som kaniner gör allra bäst - att vara kaniner! Har man inte tillgång till en inhägnad som naturligt bidrar till födosök och rörelse kan man alltid hjälpa till och berika med aktivitetsleksaker och annan rolig foderberikning. Erbjud gärna dina kaniner bladgrönt, det är både gott, nyttigt och ger lite variation som är gynnsamt för välfärden. Det är dock viktigt att vara försiktig och inte ge för mycket av något kaninen normalt sätt inte brukar äta eller inte har ätit på länge. Kaniner har känsliga matsmältningssystem och kan behöva lite tid på sig vid invänjning av nytt foder. Detta gäller när kaninerna ska gå på gräs och har ätit hö under hela vinterhalvåret. Vänj in långsamt genom att plocka lite gräs och grönt i början innan de sen får komma ut och beta successiv tills de är helt redo för sommardieten och gräs. Tips på några ätliga växter som kaniner tycker mycket om är; Maskros, groblad och smultronblad. De gillar även blad från träd så som exempelvis björk, äppelträd, päronträd och lönn. Man kan med fördel erbjuda kaninerna kvistar ifrån dessa träd med blad och allt då de gärna gnager på barken med. Undvik grenar ifrån stenfruktsträd så som körsbär och plommon.
                                     Psst.. Visste du att kaninen inte är en gnagare utan såkallade hardjur (Lagomorfa)?