Holkar

Visste du att du kan locka flera sorters vildfåglar till din trädgård genom att sätta upp olika fågelholkar? Det är nämligen så att det är svårt för vildfåglarna att hitta naturliga bohål i det moderna samhället. Det finns inte tillräckligt mycket ihåliga träd eller drivved tillgänglig för fåglarna som bygger bo i hålrum. Du gör alltså vildfågeln en tjänst genom att ordna med boplats i form av fågelholkar i din trädgård. Samtidigt motverkar du att fåglarna bygger sina bon på andra ovälkomna platser, som till exempel i skorstenen eller under hustaken. Fler boplatser till vildfåglarna och en härlig dekorativ trädgård till dig, win win!

Vilken fågelholk ska jag välja?

Du ska välja fågelholk utifrån den vildfågel som ska bosätta sig i holken. Antingen väljer du en fågelholk för att locka en viss vildfågel till dig, eller en fågelholk som passar de fåglar som du redan har i din trädgård. Det viktiga att tänka på är att olika fåglar gillar olika fågelholkar, eftersom de boar sig på olika sätt!

Det finns flera olika sorters fågelholkar, men de vanligaste för vildfåglar och småfåglar är Tättingholk, Mellanstor holk och Stor holk. Det som skiljer de olika sorterna, förutom utseendet, är storleken på hålet in till holken. Småfåglar behöver fågelholkar med mindre hål (ca 3-3,5 cm) medan större vildfåglar behöver fågelholkar med större hål (ca 4-5 cm). Det är också viktigt att tänka på fågelholkens övriga funktioner! Det utskjutande taket som syns på många fågelholkar samt det högt uppsatta hålet i förhållande till holkens botten, är två funktioner som utgör en säkerhet för vildfågeln. Dessa funktioner ämnar nämligen att göra det svårt för till exempel katter och mårdar att komma åt eventuella fågelungar som finns i holkarna.

Hur, var och när ska fågelholken sättas upp?

Även här är svaret detsamma - olika vildfåglar föredrar olika! Det betyder att du kan sätta upp dina fågelholkar när som helst under året, på olika ställen och på olika sätt. En del småfåglar kan leva väldigt tätt intill varandra, till och med i fågelholkar som sitter i samma träd. En del andra vildfåglar föredrar lite andrum från sina grannar och behöver upp till 25m i avstånd från grannholken. Ett tips från oss på foderboden är att anpassa inköpet av fågelholkar till just din trädgård och de fåglar som du har i din omgivning. Har du en stor trädgård kan du med fördel sätta upp flera fågelholkar med avstånd. I en mindre trädgård kanske du behöver anpassa antalet utifrån vilken fågel du har och hur nära de vill ha till sina grannar.

Fågelholken ska sättas på höjd, men det finns ingen särskild regel gällande hur högt den bör sitta. För din egen skull kan det vara värt att sätta fågelholken i ögonhöjd - det vill säga så att du ser fågelholken utan att behöva anstränga nacken. För vildfåglarnas skull behöver du också tänka på att inte sätta fågelholken för lågt, med tanke på eventuella katter eller mårdar i närheten. 

Hos oss på Foderboden hittar du fågelholkar som passar de allra vanligaste vildfåglarna i den svenska naturen! De är av god kvalitet och har funktioner som gör de lätta att rengöra. Utöver det är de även fina att titta på och dekorerar således din trädgård.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.